PL | GB | FR

Prawnicy

Romuald Wojak
- Radca Prawny

Romuald Mechliński
- Radca Prawny

Krzysztof Borowski
- Radca Prawny

Krzysztof Koblański
- Radca Prawny

Magdalena Chrzanowska-Thiede
- Radca Prawny

Anna Wojak-Borowska
- Radca Prawny

Mariola Hawel-Tocker
- Adwokat

Natalia Kosik-Kalbarczyk
- Radca Prawny

Romuald Wojak Radca Prawny, Partner Zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikacja w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Od 1973 r. pracuje jako radca prawny. Od 1992r. wspólnik założyciel, a następnie Partner Zarządzający w Kancelarii "HOSSA". Posiada certyfikat dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, Arbiter Stałego Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, spółdzielczym, administracyjnym. Biegła znajomość języka angielskiego i niemieckiego.
r.wojak@mwblawyers.pl
Biuro Toruń

Romuald Mechliński Radca Prawny, Partner Zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikacja w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu. Od 1986r. pracuje jako radca prawny. Od 1992r. wspólnik założyciel, a następnie Partner Zarządzający w Kancelarii „HOSSA". Posiada certyfikat dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, certyfikat Unii Europejskiej z uprawnieniami mediatora i negocjatora. Arbiter Stałego Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy, a w szczególności zakładania i przekształcania spółlek. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Dobra znajomość języka rosyjskiego.
r.mechlinski@mwblawyers.pl
Biuro Toruń

Krzysztof Borowski Radca Prawny, Partner Zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikacja w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Od 1995 roku pracuje jako Radca Prawny – Wspólnik w Kancelarii. Od 2002 roku Partner Zarządzający. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego, prawa handlowego i cywilnego oraz prawa autorskiego. Posiada bardzo duże doświadczenie w zagospodarowaniu przestrzennym nieruchomości, w szczególności prowadzenia całościowych procesów budowlanych (pozyskiwanie nieruchomości, architektura, prawo administracyjne, budowa, sprzedaż, wynajem). Uzyskał szeroką praktykę w prawie związanym z IT, w szczególności w zakresie prawa autorskiego oraz procesów wdrożeniowych. Biegła znajomość języka angielskiego. Podstawowy niemiecki, rosyjski.
k.borowski@mwblawyers.pl
Biuro Warszawa

Krzysztof Koblański Radca Prawny, Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2005 r Radca Prawny po aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Pracował w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu gdzie zdobył doświadczenie w dziedzinie prawa konsumenckiego, ochrony konkurencji. Od 2003 r. współpracuje z Kancelaria HOSSA, której został partnerem w 2005r. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego, prawa wekslowego, prawa zamówień publicznych, prawa bankowego. Posiada doświadczenie w zakresie skutecznych sposobów zabezpieczania i windykacji należności. Biegła znajomość języka angielskiego - egzamin Toefl w USA 2000r.
k.koblanski@mwblawyers.pl
Biuro Toruń

Magdalena Chrzanowska-Thiede Radca Prawny, Partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uprawnienia Radcy Prawnego zdobyła w 2005 r. po odbyciu 3,5 letniej aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Po skończeniu studiów, przez okres 8 miesięcy pracowała w Banku PEKAO S.A. w Toruniu .Od 1999 r. współpracuje z Kancelaria Radców Prawnych Hossa, w której została partnerem w 2006 r. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa spółek handlowych, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego.
m.thiede@mwblawyers.pl
Biuro Toruń

Anna Wojak-Borowska Radca Prawny, Partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uprawnienia Radcy Prawnego zdobyła w 2007 r., po odbyciu 3,5 letniej aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. W latach 1997/99 r.- słuchacz 2-letniego kursu z zakresu prawa angielskiego i europejskiego w języku angielskim (Cambridge Law School ) przy UMK w Toruniu. W latach 2000-2002 pobyt we Francji - Wydział Prawa Uniwersytetu w Angers, Dyplom Uniwersytecki „L’initiation au droit français”. Od sierpnia 2002 r. współpracuje z Kancelaria "HOSSA". Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, ochronie konkurencji i konsumentów, prawie autorskim, prawie reklamy i prawie prasowym. Biegła znajomość języka angielskiego i francuskiego.
a.wojak@mwblawyers.pl
Biuro Warszawa

Mariola Hawel - Tocker Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1989). W 1989 roku wyemigrowała do Izraela. Po złożeniu egzaminów nostryfikacyjnych i odbyciu półtorarocznej aplikacji adwokackiej, w listopadzie 1991 złożyła egzamin adwokacki i została członkiem Izraelskiej Izby Adwokackiej. W 2001 roku ukończyła Master Business Administration (specjalizacji finanse) - The Graduate School of Business Heriot - Watt University. Od 2004 roku posiada uprawnienia Notariusza Publicznego w Izraelu. W 1995 roku założyła w Tel - Avivie własną kancelarię specjalizującą się w prawie cywilnym, spadkowym, prywatnym międzynarodowym i handlowym. Biegła znajomość języka hebrajskiego i angielskiego.
tocker@polishlaw.co.il
Biuro Tel Aviv

Natalia Kosik-Kalbarczyk Radca Prawny

Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2000r. do 2005r. pracowała w Kancelarii Prawniczej Marek Brachmanski & Ryszard Ptasiński s.c. we Wrocławiu. W latach 2001-2005 odbywała aplikacje radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2005 r. Radca Prawny. Od 2005 r. prowadzi własna Kancelarię Prawnicza, od 2007 r. współpracuje z Kancelaria "HOSSA". Specjalizuje się w prawie handlowym, administracyjnym, rodzinnym. Biegła znajomość języka angielskiego.
n.kosik@mwblawyers.pl
Biuro Wrocław